Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2007

Μια πολύ στεγνή χρονιά